Dýchací hadice (M.Standard/Easy) View full size

Dýchací hadice (M.Standard/Easy)

K MEDUMAT Standard, Standard A, Easy, Easy CPR

Více informací

WM 22647

5 169,12 Kč

Dýchací hadice (M.Standard/Easy)

Samostatná dýchací hadice k ventilátorům MEDUMAT Standard, Standard A, Easy, Easy CPR.