12 V kabel do vozu ACCUVAC View full size

12 V kabel do vozu ACCUVAC

12 V kabel do vozu pro odsávačky ACCUVAC

Více informací

WM 10650

1 460,47 Kč

12 V kabel do vozu ACCUVAC

12 V kabel je určen pro nabíjení odsávaček odsávaček ACCUVAC Basic / Rescue / Lite / Pro ve voze.