Vzhledem k charakteru zboží neprodává naše společnost zboží spotřebitelům, tj. fyzickým osobám, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. S těmito osobami nebude při použití webového rozhraní (internetového obchodu) kupní smlouva uzavřena.


Podmínky užití webového rozhraní

společnosti

MEDIPRAX CB s.r.o.
se sídlem Husova tř. 1858/43, 370 05 České Budějovice
IČ: 63886731
DIČ: CZ63886731
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 5633

Adresa pro doručování: MEDIPRAX CB s.r.o., Husova tř. 1858/43, 370 05 České Budějovice
Telefonní číslo: +420 385 310 382
Fax: +420 385 310 382
Kontaktní e‐mail: mediprax@mediprax.cz


Tyto Podmínky užití webového rozhraní jsou součástí Všeobecných obchodních podmínek pro velkoobchod a upravují způsob a podmínky uzavírání kupních smluv mezi naší společností MEDIPRAX CB s.r.o. a podnikatelem či právnickou osobou prostřednictvím webového rozhraní (internetového obchodu).

1. Uživatelský účet

1.1 Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet“).

1.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

1.3 Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.

1.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

1.5 Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

1.6 Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2. Vytvoření objednávky

2.1 Veškerá prezentace (především fotografie) zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3 Zboží, u kterého není uvedena cena, nelze objednat přes webové rozhraní obchodu. Cena zboží bude sdělena na vyžádání na elektronické adrese mediprax@mediprax.cz nebo telefonním čísle +420 385 310 382.

2.4 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.5 Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
- způsobu úhrady kupní ceny zboží;
- způsobu doručení objednávaného zboží;
- o nákladech spojených s dodáním zboží.

(Dále společně jen jako „Objednávka“).

2.6 Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrzuji objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Uživatelském rozhraní či v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa kupujícího“).

2.7 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

2.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Ochrana osobních údajů

3.1 Naše společnost neprodává prostřednictvím tohoto webového rozhraní zboží fyzickým osobám (spotřebitelům), tedy nezískává, neuchovává a nezpracovává osobní údaje fyzických osob (subjektů údajů) prostřednictvím internetového obchodu www.mediprax.cz.

4. Soubory cookies

4.1 Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference, ip adresu, typ prohlížeče a operační systém), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu. Cookies se dělí na technické (zajištění provozu webových stránek), analytické (analýza návštěvnosti), marketingové (perzonalizace reklam), preferenční.

4.2 Naše webové stránky využívají pouze technické cookies, které jsou nezbytné pro zajištění správného provozu webu. K využívání tohoto typu cookies není potřeba aktivního souhlasu uživatele.

4.3 Používání souborů cookies je možno odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Již uložené soubory cookies můžete tamtéž ze svého zařízení zcela odstranit. Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že
nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

5. Ochrana autorských práv

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu naší společnosti či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.


Tyto Podmínky užití webového rozhraní jsou platné a účinné od 1.1.2017.

Tyto webové stránky používají pouze cookies nezbytné pro zajištění provozu. Více informací naleznete v sekci Obchodní podmínky / Zpracování osobních údajů.