Zětný odběr elektrozařízení, baterií a akumulátorů

V souladu se zákonem č.  542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, nesmějí být elektrozařízení, baterie a akumulátory odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, t.j. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, aby mohla být zajištěna jejich recyklace či ekologická likvidace. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou mít škodlivý vliv na poškodit životní prostředí či lidské zdraví.  

Symbol přeškrtnuté popelnice značí, že výrobek po ukončení jeho životnosti, nesmí být vyhozen do popelnice se směsným domovním odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, tedy do zpětného odběru tak, aby byla zajištěná jejich ekologická recyklace.

Symbol Pb, Cd nebo Hg pod symbolem přeškrtnuté popelnice u baterií znamená, že tyto baterie obsahují zvlášť nebezpečné prvky olovo, kadmium nebo rtuť.

 

Společnost MEDIPRAX CB s.r.o. plní povinnosti vyplývající ze zákona o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb. prostřednictvím kolektivního systému ASEKOL. Zpětný odběr vyřazeného elektrozařízení námi uvedeného na trh (reps. kus za kus) a baterií je možno zajistit:

  • prostřednictvím naší společnosti (odevzdání na adrese provozovny nebo při dodání nového zboží),
  • prostřednictvím husté sítě sběrných míst, jejichž seznam naleznete na www.asekol.cz.

 

Informace o změnách účinných od 1. ledna 2021 pro prodejce (distributory) elektrozařízení

Příspěvek na recyklaci elektrozařízení

Dle § 73 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, s účinností od 1. 1. 2021 má výrobce, distributor a poslední prodejce povinnost uvádět odděleně náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení (příspěvěk na rekycklaci) . 

Od 1. 1. 2021 jsou na daňových dokladech příspěvky na recyklaci uváděny zvlášť, konečná cena elektrozařízení je o tyto náklady navýšena:

  • dle sazebníku společnosti Asekol (v případě, že naše společnost uvádí elektrozařízení na trh v ČR)
  • dle příspěvku na recyklaci na daňovém dokladu od výrobce či distributora (v případě, že naše společnost neuvádí elektrozařízení na trh v ČR, je distributorem či posledním prodejcem).
 
Výše příspěvku (bez DPH) na recyklaci jednotlivých elektrozařízení, které uvádíme na trh v ČR dle sazebníku Asekol:
 
  • 1,10 Kč - MEDUMAT StandardA, MEDUMAT Easy CPR, MEDUVENT Standard, MODUL Oxygen, teploměry IRT Braun, nabíječky / síťové adaptéry Weinmann
  • 3,30 Kč - MEDUMAT Standard2, MEDUCORE Standard2
  • 5,50 Kč - MEDUMAT Transport, ACCUVAC Pro
  • 6,60 Kč - ACCUVAC Lite

Tyto webové stránky používají pouze cookies nezbytné pro zajištění provozu. Více informací naleznete v sekci Obchodní podmínky / Zpracování osobních údajů.