Nápravné opatřerní - MEDUMAT Standard2, FSCA MMS2 2020-07.01

Dopis zákazníkům

Vratný formulář

Důležité bezpečnostní upozornění výrobce

Doplění návodu k použití (přidat ke stávajícímu návodu k použití)

Aktualizační software 4.15 - nahrát na SD kartu (součástí přístroje)

Návod na aktualizaci softwaru (výňatek z návodu k použití)

  • V každém přístroji je SD karta vhodná k použití. Možno použít jednu SD kartu k postupné aktualizaci dalších přístrojů.
  • Na kartu nahrát aktualizační software 4.15 (viz výše), kartu vsunout do přístroje.
  • Aktualizace se spustí z uživatelského menu (dostupné z úvodní obrazovky - tlačítko nad tlačítkem "AIR MIX", výchozí heslo 0000). Podrobný postup popsán v návodě k použití (výňatek viz výše).

Tyto webové stránky používají pouze cookies nezbytné pro zajištění provozu. Více informací naleznete v sekci Obchodní podmínky / Zpracování osobních údajů.